Tændingssystem

 

Copyright ©  Sten Weidinger

Kopiering af tekst og illustrationer er ikke tilladt

 

 

Sen og tidlig tænding

En tommelfingerregel fra A/S Fisker & Nielsen siger, at man med fordel kan stille tændingen lidt senere til sidevognscykler.

 

Knikser

Standardindstilling er 0,7mm. Mindre afstand giver senere tænding, større afstand giver tidligere tænding. Vær opmærksom på, at den lille fiberklods også slides (og dermed giver mindre knikserafstand).  Husk at give fiberklodsen en anelse fedt.

 

Justeringstip

Indstilling af tænding er noget som mange ikke bryder sig om at rode med. Men det er såmænd ikke så svært. Det er nemmest at komme til tændingssystemet hvis du piller forhjulet og forskærmen af, især på modellerne med lav forgaffel. Hvis du ikke gider det kan du nøjes med at dreje forhjulet helt over mod venstre - altså som om du vil dreje til venstre!

 

Markér svinghjulsmærket

Hvis du giver indstillingsmærket på svinghjulet lidt hvid slettelak (det er noget man brugte i gamle dage, når man skrev forkert på skrivemaskine, fås endnu hos de fleste bog&papir handlere) eller hvid neglelak, er det nemmere at få øje på mærket. Og hvis du yderligere sætter nogle prikker FØR mærket kommer frem i hullet, bliver det endnu nemmere.

 

Knikserkontakt

(Kaldes også platiner eller kontaktsæt 8053). Afmonter tændspolen (kaldes også strømfordeleren 7706), skru strømledningen af beslaget på undersiden af tændspolen. Tag rotoren ud. Fjern skruen (5250) i stillepladen på ydersiden af kamakselhuset og lirk fordelerskålen ( 8175) ud.

 

Nu kan du checke knikserkontakten. Er kontaktpunkterne forbrændte er det bedst at skifte knikseren, men hvis det ikke er for slemt kan du klare dig ved forsigtigt at file graterne af med en lille fintandet fil eller en stump meget finkornet vandslibepapir der har fået en dråbe olie. Rens kontaktpunkterne for olie med acetone eller fortynder.

 

Før du justerer knikseren er det en god ide at montere tændspolen og bøjlen (8185) samt skruen i stillepladen på siden af kamakselhuset. På den måde får du fordelerskålen stabiliseret hvor den skal sidde, og når du forsigtigt tager tændspolen af igen og holder fordelerskålen trykket op mod kamakselhuset, kan du opnå en ret nøjagtig justering af knikseren. 

 

Der kan være lidt forskel på hvor meget de 4 knaster på afbryderfirkanten (7400) hver især åbner knikseren. Tørn motoren et par gange og brug den knast der åbner mest. (Kamakslens tap til afbryderfirkanten kan være skæv - løsning: skift kamaksel. 

 

Afbryderfirkanten kan også være slidt såvel på kammene som i hullet - løsning: udskift afbryderfirkant.)
Knikserkontakten indstilles med en åbning på 0,7 mm på alle C-modeller. Løsn den øverste skrue (7399) der holder knikserkontakten og juster åbningen med den nederste skrue (7398). 

 

Et tip: Drej knikseren så kontakterne når sammen og sæt søgerbladet på 0,7 mm i klemme mellem kontakterne. Drej forsigtigt den nederste skrue MOD URET. Når søgerbladet falder ned er den ved at være der, afstanden er nu en anelse for stor, og nu kan du finjustere. 

 

Når du er tilfreds strammer du den øverste skrue - men endelig ikke for hårdt - det hævner sig måske næste gang og du risikerer at ødelægge skruekærven. Endnu et tip: Hvis knikserkontakterne er stærkt forbrændte tyder det på dårlig kondensator.

 

Check fordelerskålen

Hvis fordelerskålen vakler lidt i kamakselhuset er det fordi de tre styrebuler, med 120 graders mellemrum, (på de nyfremstillede fordelerskåle er der 4 styrebuler) i skålens sider er slidt. Du kan selv genoprette bulerne ved at banke dem ud med f.eks. en slidt skruetrækker. Så bliver det også nemmere at indstille knikserafstanden ret så nøjagtigt. 

 

Kontroller at skålen stadig centrerer (sidder midt i hullet) ved at dreje rotoren så afbryderfirkanten drejer med - den skal selv svippe tilbage på plads igen. En irriterende tændingsfejl kan opstå på de mest mærkelige tidspunkter, hvis fjederen der klemmer omkring tændspolens lange tap er, er blevet slap eller måske er knækket. Vrid fjederen længere ud i taphullet med skruetrækkeren.

 

Kondensatoren

Det er faktisk meget nemt med kondensatoren (7433) - enten virker den eller også virker den ikke. Der er dog en enkelt fejlmulighed som kan fikses meget nemt; hvis holdefjedren i fordelerskålen er blevet slap kan der  være problemer med ordentlig stelkontakt. Buk fjederen forsigtigt, så kondensatoren sidder godt fast. Check også, at den lille skrue (5423), der holder ledningen sammen med knikserkontaktens fjeder ikke er løs.

 

Indstilling af tændingstidspunkt

Dette er et af de mest omdiskuterede emner, når Nimbusfolk mødes. Der er mange meninger og forskellige erfaringer. Jeg hverken kan eller vil anvise den eneste korrekte måde at indstille tændingstidspunktet på, men blot fortælle om de overvejelser og erfaringer, som erfarne folk har gjort. Så må du selv afgøre hvad du synes er mest korrekt og hvad du synes er bedst for din Nimbus og din egen sjælefred.

 

Tændingstidspunktet indstiller du på fordelerskålens stilleplade (8175). Når du har monteret rotor (7432), tændspole (7706), bøjle (8185) og tændrørskabler (7784), løsner du tændrørene så det er nemmere at tørne motoren.

 

Nu kommer det svære:

Hvor skal mærket på svinghjulet stå i forhold til udluftningshullet? Det er der forskellige meninger om. For det er der nemlig ikke givet præcise anvisninger på fra Fisker & Nielsen. “Tændingen skal stå så tidligt, at der høres en tydelig pinken (tændingsbanken) ved hårdt arbejdende motor” Jo tak, men det kan man jo ikke måle sig frem til.

 

Den foreløbig eneste dokumentation for tændingsindstillingen er fundet i noget skriftligt undervisningsmateriale fra “Hærens Tekniske Korps’ Skole”. Her fremgår det tydeligt, at svinghjulsmærket skal stå midt i hullet og at motoren skal stå til tænding på nr. 4 cylinder.
Det giver dog en ret tidlig tænding.

 

Knud Jørgensen er nået frem til at anbefale at svingshjulsmærket skal stå under højre kant af hullet, når man betragter motoren bagfra. Altså lidt senere tænding end Hærens anvisning, og lidt bedre at køre med - synes jeg.

 

Thomas Secher, Børge “Brandmand”, Herluf Sørensen og Herluf Henriksen er alle meget grundige folk, der tænker dybt og inderligt over tingene. De er alle enige om, at det handler om at tage hensyn til:

  • benzinblandingens forbrændingshastighed,

  • tændrørets placering i forbrændingsrummet,

  • hvornår svingvægtene (7699) træder i funktion og flytter tændingstidspunktet med op til 38 grader tidligere tænding,

  • hvornår stemplet er i top,

  • hvor mange grader før top svingshjulsmærket er placeret

 

Konklusionen er - for at gøre en meget lang forklaring så kort som mulig - at man udmærket kan anvende svingshjulsmærket til statisk tændingsindstilling (når motoren står stille), men at mærket skal have passeret udluftningshullets midte med 22-27 mm. Det giver lidt senere tænding end ellers beskrevet, men en meget roligere og bedre motorgang. Denne indstilling svarer til en fortænding på 4-6 grader og der tages her højde for, at hele gasblandingen er antændt 10 - 15 grader efter top.

 

Thomas Secher - der er uddannet automekaniker, og som gerne snupper en Nimbustur til Alperne - skriver bl.a.:” Kigger man i gammel motorlitteratur er det svært at finde noget om antal grader før top. 

 

På engelske cykler er det ofte et fast mål for stemplet, der er angivet. Kigger man i lidt nyere billitteratur, og finder fircylindrede motorer med en beskeden ydelse, er det ofte omkring 4 - 6 grader fortænding, der er oplyst. Hvorfor skulle en Nimbus adskille sig væsentligt fra disse? Svingshjulsmærket er kun et taktindstillingsmærke (for kamakslen) og kigger man i 34’er litteratur, vil man også kunne læse, at ved denne stilling er den forreste indsugningsventil ved at blive aktiveret - altså også et mærke der passer med ventildiagrammet. 

 

Der er således intet der taler for, at det er et tændingsmærke. (Jeg tror nok at det øverste dødpunkt (stemplets toppunkt) passer med notgangen i svinghjulet.) Ved at måle afstanden fra tændrøret og ud til den fjerneste del af forbrændingsrummet, og sammenholde det med en forbrændingshastighed på 22 m/sek ,bliver resultatet en fortænding på omkring 6 grader. Men det er kun en generel rettesnor. Man skal selvfølgelig stille sin tænding så motoren går bedst, og det kan være forskelligt fra maskine til maskine”.

 

Såvel Herluf Sørensen som Thomas Secher bedyrer, at Nimbussen kører utroligt godt og stabilt med denne indstilling på kun 4-6 grader fortænding og at motoren ikke bliver unormalt varm. Jeg var lidt skeptisk men har efterprøvet påstandene over de seneste 10.000 kilometer i al slags vejr - vinter og sommer, ved daglig kørsel og med fuld ferieoppakning - og jeg kan anbefale denne indstilling af fortændingen. Det føles faktisk som om der er mere saft og kraft i min Nimbus.

 

Forarbejde til tændingsindstilling

Sørg for at knikseren er korrekt justeret med 0,7 mm afstand. Monter tændspolen og alle tændrørskabler. Drej svinghjulet med kickstarteren så svinghjulsmærket er kommet 22-27 mm forbi midten af udluftningshullet. Lav evt. et specialværktøj af et stykke tynd plade eller en tynd ståltråd, som du bukker i Z-facon, så har du afstanden til svinghjulsmærket, når du stikker værktøjet ned i udluftningshullet.

 

Tændingsindstilling med prøvelampe

Afmonter tændingsledningen på undersiden af tændspolen og indskyd en prøvelampe - f.eks. en skruetrækker med indbygget prøvelampe og en kort ledning med krokodillenæb. Monter skruen i stillepladen på siden af kamakselhuset, men lad vær’ med at spænde den. Læg evt. en lille spændeskive med tænder mellem stilleplade og kamakselhus for at skabe god elektrisk kontakt.

 

Drej tændingsnøglen til ladelampen lyser (eller aperemeteret reagerer). Sluk lyset.

 

Drej fordelerskålen mod uret, så skruen står ud for S på stillepladen. (sen tænding). Nu skulle prøvelampen gerne lyse. Ellers dreje svinghjulet en omgang mere rundt. Drej forsigtigt stillepladen mod T (tidlig tænding). Når prøvelampen slukker har du fundet det rigtige tændingstidspunkt. Stram skruen på stillepladen.

 

Tændingsindstilling med tændrør

Du kan hurtigt checke om der er tænding til cylinder 4, ved at pille tændspolen af og se om rotoren står ud for strømtappen til 4. Skru tændrøret ud, læg det så det har stelkontakt et passende sted på motoren. Sæt tænding til. Drej fordelerskålen til S på stillepladen (sen tænding) Drej forsigtigt stillepladen mod T (tidlig tænding). Når der springer en gnist i tændrøret har du fundet det rigtige tændingstidspunkt. Stram skruen på stillepladen. Monter tændrøret igen.

 

For tidlig eller for sen tænding er lige dårligt

Hvis tændingen er for sen, går motoren måske meget blødt, men forbrændingen bliver ufuldstændig, motoren soder, den bruger for meget benzin, bliver for varm og trækkraften er dårlig.

 

Hvis tændingen er for tidlig går motoren hårdt og uroligt, der kan nemt opstå tændingsbanken og du risikerer at brænde ventilerne eller endda brænde hul i et eller flere af stemplerne.

 

Kunsten ligger i at finde lige nøjagtigt det rigtige tændingstidspunkt, hvor der kun er antydningen af tændingsbanken når du giver fuld gas i 3’ gear ved 30-40 km/t, men samtidig sådan at motoren trækker godt og gar rologt og stabilt.

 

Olietæt fordelerskål

Rens kanten hvor korkpakningen (7743) ligger an, og tør selve pakningen af med en klud med fortynder eller acetone, eller monter en ny pakning. Det virker fint for de fleste. Men mange har problemer med olieudsivning netop herfra. Olietæthed kan du opnå på 2 måder:

 

  1. Smør godt med flydende pakning på siliconebasis på fordelerskålens kant, hvor pakningen ligger an. Monter skålen, rotor og strømfordeler igen. Nu skal du skynde dig at stille tændingstidspunktet, inden den flydende pakning stivner.

  2. Du kan spare den flydende pakning ved - udover korkpakningen - at montere en stor, tynd O-ring (80 mm) oppe i bunden af ombukningen på fordelerskålen. Så får du oven i købet den fordel, at du undervejs kan finjustere tændingstidspunktet uden at sætte olietætheden over styr. 

 

Det er noget Mester Nielsen hos Århus Nimbus har fundet på, og det virker særdeles effektivt. Man skal blot lige være opmærksom på, at den ekstra O-ring trykker fordelerskålen en lille smule fremad, og det kan i særlige tilfælde betyde, at knikserkontaktens fiberklods kan komme til at ride på rotoren. Løsning: Skær et lille stykke af fiberklodsen.

 

Pas på uoriginale skruer

Hvis der sidder uoriginale skruer i fordelerskålen - altså de to skruer (7398 og 7399) der holder knikseren på plads, kan du risikere at en for lang skrue på et eller andet tidspunkt får fat i sikringspladen (8052) på kamakseltandhjulet inde bag fordelerskålen. Og så går det galt.

 

Kontroller tændspolen

Træk alle 4 tændrørskabler ud af hullerne og kontroller om messingknopperne sidder ordentligt fast, om de er irrede, våde eller på anden måde trænger til en kærlig hånd. Kontroller om hvert tændrørskabel kan glide helt i bund i sit hul og at det gi’r et lille “klik” til sidst, så kablet sidder fast. 

 

Gør det ikke det kan du forsigtigt rette på fligene på klembøsningen nede i bunden af hullet med en meget lille og tynd skruetrækker. Men pas på ikke at overdrive. Kontroller at tændspolen er hel og ren, at fjederen med det lille stykke kul (8055) sidder i midten og at der ikke er revner i selve spolen. Rens de 4 strømtappe for grater og andet snask. Hvis de er meget slidte kan de udskiftes - men det skal du nok overlade til Nimbusværkstedet.

 

Er rotoren OK?

Der er sjældent noget i vejen med rotoren (7432). Der kan dog opstå problemer, hvis rotoren ikke sidder ordentligt fast på akslen. Vakler den for meget kan det give en noget urolig motorgang og i sjældne tilfælde kan den nå så langt ud at den griber fat i strømtappene i tændspolen - det lyder ikke rart og ser ikke godt ud bagefter. 

 

Rens rotorens kontaktarm med fint vandslibepapir. Og kontroller at kontaktarmen sidder fast (jo, den kan faktisk løsne sig og så gnaver den i strømtappene).

 

Flagrende tænding

Kan skyldes slidt bøsning på knikserkontakten og/eller at knikserakslen i fordelerskålen sidder løst. Knikserkontakten bør skiftes og akslen kan skiftes eller nittes fast med forsigtighed. Flagrende tænding kan naturligvis også skyldes forkert justering af knikserkontakt, en rotor der sidder for løst på kamakslen, og for tidlig tænding. Og naturligvis for mager benzinblanding.

 

Mindre spillerum til knikseren?

Oppe i det nordlige Jylland har de eksperimenteret med at indstille knikserkontakten til 0,6 mm spillerum i stedet for de “autoriserede” 0,7 mm. Det skulle kunne fjerne en urolig motorgang i mellemgasområdet, men samtidig give fuldt tilstrækkelig åbning af knikseren.

 

Check af tændingsindstilling

Når du har indstillet tændingen lige efter bogen med ny eller renset knikserkontakt, korrekt indstilling af knikserkontakt m. 0,7 mm gab, rotor der er renset og som ikke vakler, checket tændspole, tændkabler, tændrørshætter og korrekte tændrør med korrekt 0,7 mm gnistgab, kan du kontrollere om tændingen er for tidlig eller for sen således: Ved meget sen tænding er motoren ikke så sprælsk, og udstødsmanifolden kan blive meget varm - på en længere tur endda rødglødende. 

 

For tidlig tænding viser sig ved banken når du giver kraftig gas i højt gear ved lav hastighed. Motoren går hårdt og når du starter kan den finde på at sparke igen. Ved korrekt tændingsindstilling vil udstødsmanifolden gløde lyserødt, hvilket du kan teste en mørk aften på en tur hvor motoren får lov at bestille noget.

 

Kan tændspolen tåle 12 Volt?Ja. I de år jeg har kørt med 12 Volt spænding på min Nimbus har tændspolen ikke taget skade. Normalt er der også monteret en lille formodstand foran tændspolen, så den ikke får mere end 6 Volt.  Men af bitter nød har jeg i en periode faktisk kørt med 12 Volt DIREKTE til tændspolen, fordi formodstanden var stået af. 

 

Det skete efter at have drøftet problemet med Carsten/Århus Nimbus. Det eneste man skal passe på er ikke at sætte tænding på når motoren ikke kører. Fordi man så nemt kan risikere at tændspolen smelter, hvis knikseren står rigtigt/uheldigt. (Det gælder forresten også for Nimbusser med 6 Volt anlæg)

 

Tændingsnøglen raslerHvis din tændingsnøgle rasler er det fordi den sidder løst. Og det kan være temmelig irriterende. Derfor kan du nemt risikere at den lige pludselig falder af i farten. Problemet kan både være at nøgleskiltet (7461-2) er slidt helt eller halvt i stykker og/eller at den lille rustfri fjeder (7780), der sidder i bunden af hullet i tændingslåsen (7336) mangler. Skift nøgleskiltet og køb en ny fjeder.